باشگاه فرهنگی ورزشی تکواندو ثامن الحجج (ع)

بروزترین مطالب علمی و آموزشی درباره تکواندو

قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی

دیدگاه‌ها برای قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی بسته هستند
221 views

قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی

قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی

‌قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم
و امنیت و آسایش عمومی
‌مصوب ۲۸ خرداد ماه ۱۳۳۶
‌ماده ۱ – هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند
و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان‌وسیله تهدید و یا با کسی
گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک
سال در محلی غیر از محل اقامت خود‌محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲ – هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات بر خلاف عادت و متعارف و یا
تعرض به اشخاص نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل‌نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری
شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز
دارد و یا آزادی و آسایش‌عمومی را مختل سازد به حبس تأدیبی از ده ماه تا یک سال
محکوم خواهد شد.
‌ماده ۳ – هر کس در اماکن عمومی و یا معابر عمومی معترض و یا مزاحم زنی بشود و یا
با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین‌نماید به حبس تأدیبی از دو
ماه تا هشت ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده ۴ – هر گاه جرایم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع
شود و هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
‌ماده ۵ – به کلیه جرایم مذکور در مواد فوق دادگاهها خارج از نوبت رسیدگی خواهند
کرد در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاههای نظامی‌صلاحیت رسیدگی به این
جرایم را به استثناء مورد ماده ۳ خواهند داشت در این صورت محکوم‌علیه و دادستان
می‌توانند از حکم دادگاه بدوی تقاضای‌تجدید نظر نمایند حکم دادگاه تجدید نظر قطعی
و غیر قابل فرجام است.
‌ماده ۶ – در تمام موارد مذکور در این قانون تعقیب و توقیف متهمین طبق قوانین
جزایی به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۷ – وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
‌قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه سه‌شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۸.۱۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

برچسب ها : |
دسته : فرهنگی

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ساعت : 3:33 ب.ظ


لینک مطلب : https://samenalhojajtkd.ir/?p=1252

طراحی شده توسط سئو 6
باشگاه فرهنگی ورزشی تکواندو ثامن الحجج (ع)