باشگاه فرهنگی ورزشی تکواندو ثامن الحجج (ع)

بروزترین مطالب علمی و آموزشی درباره تکواندو

سئوال از خانم های فهمیده

دیدگاه‌ها برای سئوال از خانم های فهمیده بسته هستند
286 views

سئوال از خانم های فهمیده

آیا اگر زن با کمال عفت و نجابت در خانه خود بنشیند و زوج و همسری اختیار کند و بقاء نوع و تولید مثل و تربیت اولیه بشر را عهده دار شود و اولاد آورد و از فرزندان خود لذت برد و در پیری و شکستگی پرستار و دلجوی او باشند و اسباب سرگرمی و امیدواری او باشند بهتر وظیفه اختصاصی خود را انجام داده و خدمت به نوع نموده یا آن که در خارج زیر دست مرد کار مختصری را انجام دهد؟
هر خردمند منصفی حکم می کند که بایستی زن به کارهای اختصاصی خود مشغول شود؛وظیفه شناس گردد و بداند که وظیفه او چیست و موقعیت او کدام است و برای چه خلق شده و شرافت و فضیلت او در چیست . کسی که بداند باید به چه عملیاتی مشغول شود که رضایت خالق خود را تحصیل نماید هرگز پیرامون هوس های کودکانه نمی گردد.
خانه نشینی زن و مهجور ماندن وی از امور سیاسی و اجتماعی نتیجه زبونی و پستی او نیست ، بلکه لازمه بقاء نوع و رعایت حال بشر و امور اجتماعی است و اگر بر خلاف این شد خلاف قانون تمدن و موجب اختلال نظام جامعه خواهد گردید.
اگر چه مرد در بسیاری از صفات و فعالیت بر زن برتری دارد ، لکن زن را نیز خصوصیاتی است که از آن جهت بر مرد برتری دارد.
قلب حساس پر عاطفه، بردبار، فداکار ، نوع دوست، نوع پرور، رقیق القلب، مدبر عالم زن را طوری خلقت فرموده که مشقت آبستنی، زائیدن، شیر دادن و تربیت بچه های نوزاد را تا مدت مدیدی بلکه در تمام ایام جوانی عهده دار باشد.
چنان چه بسیار دیده شده برای زن ممکن است در کارهای خصوصی مرد شرکت کند.چنان چه در کشورهای خارجه زنان مشغول بعضی از امور سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شده اند و در مملکت خودمان در ایلات و دهنات زن ها نوعاً با مردها در امور زراعتی شرکت می کنند و در شهر ها نیز بسیاری از زن های بی شوهر عهده دار عائله و چند نفر بچه های بی پدر خود می باشند که علاوه بر پرستاری کودکان تامین معیشت آنها نیز به عهده اوست.
لکن هرگز میسر نیست مرد بچه آورد شیر بدهد ، بلکه می توان گفت پرستاری بچه نوزاد نیز از عهده وی خارج است.از این جا معلوم می شود که قسمت مهم زندگانی بشر به عهده زن است؛پس چگونه می توان زن را حقیر و نا توان دانست؟توانائی فقط به بزرگی جثه و قوت بازو نیست، توانائی در سنجش عمل است.
دانشمندانی که خواسته اند به اسم آزادی زنان با مردان در کسب و کار و عمل و امور اجتماعی شریک گردانند، به گمان این که خانه نشینی زن وی را از هر فضیلت و هنر و اخلاق نیک باز می دارد در اشتباهند ، آیا فکر نمی کنند زن با ضعف بنیه چگونه می شود با آن وظیفه سنگینی که به گردن اوست مشغول کسب و امر معاش نیز بشود و اگر خواهد در امور خارجی داخل شود امور داخلی او مختل می گردد؟
آیا اگر زن خودش متکفل تربیت اولاد نوزاد خود بشود و امور خانوادگی خود را تنظیم نماید بهتر است یا فرزند خود را به دست دایه یا کلفت بدهد و در ادارات کار کند و مقداری اجرت بگیرد و زیادتر از آن را خرج لباس و مد کند؟
چون البته دایه و کلفت دلش به حال بچه غیر نمی سوزد،نتیجه این می شود که بچه در اثر بی تربیتی جسماً و روحاً ضعیف و ناتوان و به فساد اخلاق گرفتار خواهد شد.
ای خواهر گول اشخاص مغرض بی تجربه را نخور . در خانه خود بنشین سعی کن که فرزندان تو در اثر تربیت نیکو از نوابغ عالم گردند.
اشتباه نشود نمی گویم زن از کار و کسب بالمره معاف است و باید تنبلی و تن پروری را شعار خود نماید ، تمام افراد بشر بلکه تمام موجودات بایستی مشغول کار باشند ،غرض این است که زن نخستین وظیفه او این است که به کارهای داخلی اختصاصی خود بپردازد، پس از آن به کاری که منافی با عفت و تستر وی نباشد.
و زن های دهاتی و ایلات که معمولاً در زراعت با شوهر های خود شرکت می کنند با زن های شهری به جهاتی فرق دارند.
اولا زن های دهاتی با لباس کرباس و چادر شب و سر و گردن بسته با کمال نجابت مشغول کارند و البته از زحمات آن ها قدردانی می کنیم؛لکن زن های شهری این طور نیستند، اگر خواستند مشغول کار خارجی شوند عوض این که خدمت به مملکت و ملت کنند اول به لباس و تجملات خود می پردازند و ثروت ایران را در جیب بیگانگان می ریزند.
و ثانیاً اهل دهات مقید به ترتیب منزل و تنظیم خانه و تجملات و خوراک های گوناگون نیستند ، غالباً خوراک آن ها نان جو و ماست و شیر و دوغ است پس محتاج به تنظیم منزل نیستند.
و ثالثاً بچه های دهاتی چون از همان کودکی در صحرا عقب گاو و گوسفند با سر و پای برهنه می دوند و بی تربیت بزرگ می شوند این است که وقتی بزرگ شدند به درد همان کار می خورند، لکن اولاد شهری ها بایست برای کارهای بزرگ مثل سیاست ، ایالت ، تجارت، وکالت و امثال این ها تربیت شوند این است که از ابتداء کودکی مادر بایست از همه کار دست بکشد و اولاد صالح شایسته بار آورد.
فهرست کتاب روش خوشبختی
مقدمه روش خوشبختی
بدبختی و خوشبختی
ارکان دین
ادله اثبات صانع
اشیاء دو نحو حرکت دارند
اصولی که بایستی بدانیم
شناسائی حق تعالی
شناسائی خداوند با اوصاف
اقسام چهارگانه توحید
نبوت
صفات و خصوصیات پیغمبر
دلیل بر خاتمیت رسول اکرم
از شئون پیغمبری عصمت است
شئون پیغمبری معجزه است
بالاترین معجزات قرآن
دین اسلام قانون خدائی است
نماز
تکالیف مختصه به زن
وظائف زن در جامعه
شئون زن در جامعه
سئوال از خانم های فهمیده
وظیفه زن نسبت به اجانب
خطاب به برادران دینی
خطاب به خواهران دینی
معاد
برهان نقلی و آیات قرآنی
میزان در قیامت
حساب در قیامت
بهشت و جهنم
عدل
چند اعتراض عامیانه
امامت
فضائلی که باید در امام باشد
اصولی که باید گفته شود
اثبات ائمه دوازده گانه
اسماء ائمه
روی سخن به بانوان
امتیازات و خصوصیات زن
خوشی و خوشبختی
تقویت روح
اصول ملکات حمیده
مطالعه کنید
http://www.banooyeirani.ir/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=371&Itemid=476

برچسب ها : | |
دسته : مشاوره

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ ساعت : 11:29 بعد از ظهر

طراحی شده توسط سئو 6
باشگاه فرهنگی ورزشی تکواندو ثامن الحجج (ع)